Don Limpio

Jorge Estevez
Nano partikulen joera katalitikoan oinarrituz fotokatalisia egiten du supereroiak. Horrela, kutsadura dagoen hiria garbitzeko gai da "Don Limpio".